Document voor een monument

Colorativa Initiative

Serie uitgaven rondom het veelzijdige renovatie- en vernieuwingsproces van het Binnenhof: Gebruikers, Historie, Renovatie

De serie gaat over mens en gebouwen, over verleden, heden en toekomst. We volgen de voorbereidingen van de verbouwing. En we duiken de geschiedenis in om de bouwkundige aspecten in al hun verscheidenheid bloot te leggen en hun oorsprong en het gebruik door de eeuwen heen in kaart te brengen.

 

De serie boeken laat o.a. zien welke eisen de toekomst aan het Binnenhofcomplex zal stellen en volgt het ontwerpproces en alle stappen tijdens de renovatie en herinrichting.

Een breed scala aan redacteuren, journalistieke medewerkers en literatoren stelt de herinneringen en ervaringen samen van o.a. kunst- en architectuurhistorici, cultureel antropologen, architecten, bouwkundig ingenieurs, bouwuitvoerders, (voormalig) gebruikers uit het landsbestuur, de Rijksoverheid en de politiek, parlementaire journalisten en gebruikers – van griffiers tot koffiedames.

De fotografische weerslag van het bouwproces beslaat een flink deel van de inhoud. We wisselen de beelden af met verhalen en teksten van degenen die op wat voor manier dan ook professioneel bij het Binnenhof (zijn geschiedenis en de toekomst) betrokken zijn. Dit resulteert in een (bouw)historisch belangwekkend document en evengoed in een boeiende serie kijkboeken voor een breed publiek.


 

Initiatief en creatieve directie
Dick Holthuis en Mizja Haak

Advies fondsenwerving
Geneviève Wehry

Redactionele medewerking
Ferry Mingelen en Janneke de Boer-Boleij (bureauredactie)

Grafische Vormgeving
Stephan Csikós

Projectorganisatie
DOCUMENT VOOR EEN MONUMENT
p/a Colorativa, Meerbon 30
2465 BP Rijnsaterwoude ZH
Telefoon 06 34 94 16 35
info@document-voor-een-monument.nl

www.document-voor-een-monument.nl

 


Wall of color

Overview of the latest collaborations and projects.