Document voor een monument

Colorativa Initiative

Serie uitgaven rondom het veelzijdige renovatie- en vernieuwingsproces van het Binnenhof: Gebruikers, Historie, Renovatie

De serie gaat over mens en gebouwen, over verleden, heden en toekomst. We volgen de voorbereidingen van de verbouwing. En we duiken de geschiedenis in om de bouwkundige aspecten in al hun verscheidenheid bloot te leggen en hun oorsprong en het gebruik door de eeuwen heen in kaart te brengen. Voor meer informatie ga naar: www.document-voor-een-monument.nl


Wall of color

Overview of the latest collaborations and projects.